"Баярлалаа, ёстой гоё юм байна" "Баярлалаа ивээл ерөөл дүүрэн байг" "Ахын номоор ерөөгдөж, чөлөөлөгдсөн" гэх талархлын үгсийг зөндөө сонсож байсан. Үнэхээр ч, Дерек Принсийн үйлчлэлээр олон хүний амьдралд эрх чөлөө, ухаарал, өөрчлөлт авчирсаар байгаа билээ. Тэдний хэсэгхэнийг энд хүргэж байна.