This is a Standard post

Номын нэр: Ариун Сүнс
Зохиогч: Дерек Принс
Орчуулагч: Enke
Хэл: Монгол
Эрхлэн гаргагч: Мараната хэвлэлийн газар
Хэвлэгдсэн он: 2013
Хуудасны тоо: 76
ISBN: 978-93-80495-01-9
Үнэ: 5,500₮
Хаанаас авах: Мараната номын дэлгүүр (9660-8590)


Гарчиг

Өмнөх үг
1. Пентекостоос өмнө
2. Есүсийн амьдралд орших Ариун Сүнс
3. Пентекост өдөр болсон явдал
4. Бидний дотор орших Туслах
5. Бурханы Үгийн илчлэл
6. Ер бусын амьдрал өгөгдсөн
7. Залбирлын туслалцаа
8. Биед маань амь хийгээд эрүүл саруул байдал өгөгдсөн
9. Тэнгэрлэг хайр асгарна
10. Ариун Сүнсэнд нээгдэхүй