This is a Standard post

Номын нэр: Эзлэхээр дуудагдсан
Зохиогч: Дерек Принс
Орчуулагч: Enke
Хэл: Монгол
Эрхлэн гаргагч: Мараната хэвлэлийн газар
Хэвлэгдсэн он: 2013
Хуудасны тоо: 150
ISBN: 978-99962-0-933-8
Үнэ: 10,000₮
Хаанаас авах: Мараната номын дэлгүүр (9660-8590)


Гарчиг

Өмнөх үг
1. Дээд дуудлага
2. Дуудлага гэж юу вэ?
3. Байраа олох долоон алхам
4. Бэлэг авъяас: Танд хэрэгтэй багаж
5. Үйлчлэлийн бэлэг
6. Дуудлагын хамгийн том дайсан
7. Чуулган доторх дайсан
8. Таны Хөтөч
9. Таны "бие" хамтарч ажиллах ёстой
10. Шинэ хүн: Таны зорьж буй газар
11. Даалгавараа гүйцэтгэх
12. Дуудлагын найдвар
13. Тахилч нарын хаанчлал