This is a Standard post

Номын нэр: Сүнслэг тулаан
Зохиогч: Дерек Принс
Орчуулагч: Enke
Хэл: Монгол
Эрхлэн гаргагч: Мараната хэвлэлийн газар
Хэвлэгдсэн он: 2013
Хуудасны тоо: 90
ISBN: 978-93-80495-01-9
Үнэ: 7,700₮
Хаанаас авах: Мараната номын дэлгүүр (9660-8590)


Агуулга:

Нэгдүгээр хэсэг: Тулааны мөн чанар 
1. Эсрэг тэсрэг хаанчлал
2. Сатаны захирагч нар
3. Тэнгэрэлч нарын тулаан
4. Зэвсэг ба тулааны талбар
5. Бидний ялалтын суурь

Хоёрдугаар хэсэг: Хамгаалах хуяг дуулга
6. Бурханы бүрэн хуяг дуулга
7. Үнэний бүс
8. Зөвт байдлын цээживч
9. Сайн мэдээний бэлэн байдлын гутал
10. Итгэлийн бамбай
11. Авралын дуулга
12. Сүнсний илд
13. Хамгаалалтгүй хэсэг

Гуравдугаар хэсэг: Довтлох зэвсэг
14. Давшаад!
15. Залбирах хэсэг
16. Магтах зэвсэг
17. Номлох зэвсэг
18. Гэрчлэх зэвсэг