This is a Standard post

Номын нэр: Дэлхийн төгсгөл - Библийн зөгнөл
Зохиогч: Дерек Принс
Орчуулагч: Enke
Хэл: Монгол
Эрхлэн гаргагч: Мараната хэвлэлийн газар
Хэвлэгдсэн он: 2014
Хуудасны тоо: 180
ISBN: 978-81-89250-80-5
Үнэ: 15,000₮
Хаанаас авах: Мараната номын дэлгүүр (9660-8590)


Гарчиг

1. Библи ирээдүйг илчилдэг
2. Зөв хандлагаар хүлээх
3. Библийн зөгнөлийн долоон зарчим
4. Библийн зөгнөлийн "нуруу"
5. Зовлонгийн эхлэл
6. Сонгогдсон хүмүүс цуглана
7. Тэнгэрсийн тэмдгийг ажих
8. Манайх шиг нийгэм: Ноагийн болон Лотын өдрүүд
9. Христийг угтах хүмүүс
10. Харгис цаг ирнэ
11. Гэрлийг эсвэл харанхуйг сонгох
12. Израиль ба Чуулган: Гэрээний хоёр хүн
13. Эцсийн өдрүүдийн чуулганы даалгавар
14. Бос ялагч аа!